LD乐动体育最新网站|登录(首页)

个旧市自然资源局关于个旧市特色工业园区管道天然气综合利用项目规划设计条件变更听证会公告

来源:市自然资源局  时间:2022/05/23 17:23  浏览次数:

(第3号) 

  个旧市特色工业园区管道天然气综合利用项目规划设计条件变更听证会,于2022年5月18日(星期三)上午9时在行政中心8-302室圆满完成,会议听证报告已经报送LD乐动体育最新网站办公室法律顾问与规范性文件科审查通过,根据《红河州人民政府重大决策听证制度实施细则》,现将听证报告予以公布。需要了解听证会其他有关情况的,可以与个旧市自然资源局联系。 

  特此公告。 

 

  附:《个旧市特色工业园区管道天然气综合利用项目规划设计条件变更听证会报告》 

 

                                个旧市自然资源局

                                 2022年5月23日